Výměna a vrácení zboží

Výměna a vrácení zboží 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží zakoupené v internetovém obchodě www.sfiorentino.cz v zákonné lhůtě 14 dnů (§ 1829 obč. zákoníku).  

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to buď písemným vyjádřením na emailovou adresu info@sfiorentino.cz nebo přiložením písemného vyjádření k vrácenému výrobku.  

Adresa pro vrácení zboží:
S.Fiorentino ,Sofijské náměstí 3400/6, 143 00 Praha. 

Zboží musí být vráceno nepoužité, nenošené, nepoškozené včetně všech komplementů (přívěsky na kabelkách, dlouhé popruhy, originální visačky, krabičky a tašky, a další). Pokud byl součástí objednávky dárek zdarma vázaný na konkrétní produkt, je nutné při vracení zboží vrátit kompletní objednávku - tedy i s dárkem, který se na objednávku váže.   

Při vrácení a výměně musí být zboží zabaleno řádným způsobem pro přepravu, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutný k obeznámení se s povahou zboží a jeho vrácení. 

Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů od informování o vrácení zboží kupujícím vrátit kupujícímu částku odpovídající ceně zboží. Částka bude poukázána na účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než obdrží vrácené zboží. 

 

Reklamace a reklamační řád

VŠEOBECNÉ POKYNY

Záruční lhůta je 24 měsíců od zakoupení věci a jejího převzetí. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem spol. S.Fiorentino

*   Zboží lze reklamovat zasláním nebo osobně po domluvě na adrese S.Fiorentino, Sofijské náměstí 3400/6, 14300 Praha - Modřany.

*  Zásilka s reklamovaným zbožím musí být zabalena odpovídajícím způsobem pro přepravu. Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené přepravou zboží v nevhodném obalu nebo vlivem chybné manipulace se zbožím a na tyto vady se nevztahuje poskytnutá záruka.

*  K reklamovanému zboží nebo do emailu info@sfiorentino.cz  přiložte podrobný popis vady, kontaktní údaje a doklad o zakoupení. Zboží musí být kompletní včetně všech součástí dodávky. 

*  Lhůta pro posouzení a vyřízení reklamace je nejdéle 30 dní a začíná běžet dnem převzetí zboží prodejcem. 

 

 

UPOZORNĚNÍ

 

Záruční lhůta a životnost výrobku jsou různé pojmy a mohou se lišit, životnost výrobku je dána intenzitou a způsobem užívání výrobku a není tedy vždy shodná se záruční dobou.

 

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

*  mechanické poškození

*  nesprávné užívání, užívání k jinému účelu než je výrobek určen

*  nadměrné přetěžování a namáhání ( kabelky max. 5 kg, menší kabelky 2 kg ) 

* nadměrné opotřebení v důsledku intenzity užívání a úmyslného poškození

 

Reklamační řízení a tato doporučení a pokyny se řídí a vycházejí z platných zákonů a to zejména č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.